YouGovs första av två Exit Polls

PratlogoYouGov kom precis ut med sin första Exit Poll som bygger på intervjuer av personer som nyligen röstat. Denna undersökning ger en genomsnittlig bild av representativa vallokaler runt om i Sverige likt den stora VALU som presenteras när vallokalerna stängt. Detta är den första indikationen av hur valet kommer att sluta. Den är genomförd genom en webpanel för vilken de som röstat sedan svarar på undersökningen. Tidigare stod det här att de rekryterar från vallokalerna, detta var fel för denna undersökning, bara generellt för traditionella exit polls. YouGov kommer att släppa ytterligare en Exit Poll under kvällen där det framförallt kommer att bli intressant att se hur dessa skiljer sig från varandra.

Det ska tilläggas detta inlägg att denna typ av undersökningar är mycket kritiserade och vanligtvis undviker opinionsinstituten att göra Exit Polls då de kan påverka utgången av valet. Detta är en kritik som Poligrafik instämmer i men väljer i alla fall att publicera siffrorna då läsarna inte alla är av samma uppfattning. Och självklart finns där fortfarande ett nyhetsvärde i siffrorna. Det kan tilläggas att många länder, exempelvis Storbritannien, har förbjudit denna typ av mätningar av just denna anledning. Däremot ingår inte denna undersökning i den viktade modellen av anledningen att det inte hade varit representativt sett till metodiken som mätningen grundar sig på.

Nedan finner ni Poligrafiks viktade mätning, YouGovs mätning och skillnaden dem emellan. Stämmer siffrorna är de stora vinnarna Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Feministiskt Initiativ och gruppen Övriga. Förlorarna är framförallt Moderaterna och Socialdemokraterna, annars ligger resultaten förhållandevis nära varandra.

 

3
Shares