Upptakten! – Vad har hänt under september?

PratlogoSåhär när valdagen snart är här ska vi ta en kort tillbakablick över vad som hänt under september månad. Sedan vi gick in i månaden gjordes en hel del förändringar i modellens förutsättningar där framförallt viktningen av tidsfaktorn kontinuerligt minskade till att överensstämma med antal dagar kvar till valet. Detta gjorde att modellen blev mer och mer responsiv för de förändringar som sker i opinionen i takt med att undersökningarnas frekvens blev tätare och tidsspannet för undersökningarna minskade. I och med denna förändring svänger opinionssiffrorna lite lättare för var dag och det är dessa förändringar vi ska kika närmre på i tre grafer.

De två partier som varit förhållandevis mest stabila under denna period är Socialdemokraterna och Moderaterna. M har fluktuerat från 21,7 % som lägst och 22,2 % som högst vilket också är noteringen för tillfället. För Socialdemokraterna var deras toppnotering i denna graf det inledande värdet där de låg på 30,7 vilket de är förhållandevis oförändrade ifrån på dagens 30,4 %, lägstanotering låg på 29,8 % från vilket de alltså hämtat upp mer än en halv procent på bara en dag.

 

De stora förändringarna går istället att se i nästa graf där alla partier för dagen under 10 % är samlade. I kampen om tredjeplatsen ser vi att både Sverigedemokraterna och Miljöpartiet tappat sedan början av månaden och ingendera har längre över 10 %. Det längsta strået drar dock SD som har 1,1 % upp på MP för dagen. Ett snäpp ner på procentskalan har vi sedan ett litet kluster bestående av Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. För V och FP har läget varit ganska stabilt om än att V har haft ett visst övertag. Centern däremot har gjort en rejäl upphämtning under de senaste två veckorna där de gått från en lägstanotering på 4,9 % till dagens notering 6,2 %. Som minsta Riksdagsparti och näst minsta parti i mätningarna finner vi KD på 5,2 % vilka också har gjort en imponerande upphämtning. Den första september hade partiet en blygsam notering på 4,4 % vilket de bättrat på till dagens 5,2 %. Avslutningsvis har vi Feministiskt Initiativ vilka också är ett parti på uppgång. De har nu hämtat upp 0,6 % från sin lägstasiffra på 2,7 % till dagens 3,3 %.

 

Avslutningsvis har vi blocken där vi kan se det avsmalnande förhållande som tidigare också lyfts här på Poligrafik. Det syns här ganska tydligt här också att det är från den 8e som Alliansen började sin upphämtning. De ligger idag på 40,1 % vilket också är högsta notering för blocket. För Oppositionspartierna har utvecklingen sett blekare ut med ett stadigt och kontinuerligt tapp där bästa notering är den första på 48,1 % och den sämsta den senaste på 45,7 %, ett tapp på hela 2,4 %. Den största enskilda minskningen i gruppen är Miljöpartiet som backat stort, särskilt sett till noteringen på 11,6 % de hade i juli. Övertaget för Oppositionen är dock fortfarande 5,6 %, ett rejält försprång som Allianspartierna kommer att få svårt att klara av att överträffa imorgon.

 

0
Shares