Mandatfördelningen – Och vad händer om FI klarar 4%?

PratlogoUtifrån den viktade mätningen av opinionsundersökningarna kan det nu vara intressant att se hur uppsättningen i Riksdagen hade sett ut givet att de viktade värdena stämmer överens med verkligheten. Och vi ska också belysa ett nytt scenario vi tidigare inte beaktat. Den om Feministiskt Initiativ klarar Riksdagsspärren med hjälp av stödröster från de resterande tre Oppositionspartierna.

Varför är detta scenario intressant att titta på? Det är ingen hemlighet att Feministiskt Initiativ vill stödja en vänsterregering utgjord av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (oavsett hur denna kommer att vara uppbyggd). Det är därför heller inte en långsökt tanke att många som kommer att rösta på ett av Oppositionspartierna kan tänka sig att stödrösta på FI för att maximera blockets chans att nå egen majoritet. På samma sätt som att många röstade på KD i valet 2010 för att inte förlora sin majoritet. Intresset i att göra denna typ av analys ligger därför i frågeställningen om det räcker hela vägen fram? Men en sak i taget.

Hela resultatet av mandatfördelningen i Riksdagen, givet den viktade mätningens resultat, finner ni här under. Den stora förloraren sett till det föregående valet är Moderaterna som tappar hela 26 mandat. Detta är i storleksordning fler platser än hela Folkpartiet har i sig, 24 mandat. Annars är fördelningen för Alliansens tre andra partier FP, C och KD helt oförändrad faktiskt. Bortsett från FP har C idag 23 mandat och KD 19, precis lika många som de mandat de får i den viktade mätningen. På Oppositionssidan är det Vänsterpartiet och Miljöpartiet som växer, 5 mandat för V och 7 för MP, Socialdemokraterna däremot tappar 2 mandat. Den största vinnaren i det stundande valet är däremot Sverigedemokraterna. Trots att partiet tappat i den viktade mätningen de senaste dagarna kommer de växa rejält sett till dagens siffror. Utifrån dagens siffror kommer SD att plocka upp 16 säten och växa från 20 till 36 Riksdagsmandat.

 

Så för att återgå till Feministiskt Initiativ blir det intressant att se hur stor roll partiet kommer att spela om de nu skulle komma in i Riksdagen imorgon. FI har idag 3,3 % i den viktade mätningen och har en ca 16 procentig chans att klara Riksdagsspärren. Till synes verkar det inte vara en överhängande sannolikhet att FI tar plats i Plenisalen men vi ska ändå underhålla tanken. För att genomföra denna analys simulerar vi att en viss del av de tre Oppositionspartiernas väljare stödröstar på FI och de når upp till exakt 4 % där de tilldelas de 14 mandat i Riksdagen. Metoden för att räkna ut detta är enkel och bygger på att vi tar 0,7 % från Socialdemokraterna (eller vilket av de tre partierna som helst) och tilldelar dem FI. I ett sådant scenario kommer Alliansen tilldelas 141 mandat, Sverigedemokraterna 35, Oppositionspartiern 159 och FI 14.

För att nå majoritet krävs det 175 av de 349 mandat som utgör Riksdagen vilket innebär att Oppositionen+FI (173) fortfarande är 2 mandat kort. Som vi ser är de i så fall mycket nära en Riksdagsmajoritet men trots allt en bra bit ifrån. För att detta ska hända är där flera om och men på vägen. Detta kräver nämligen att Oppositionspartierna ska plocka upp två mandat i ett läge där Oppositionen som helhet kontinuerligt tappar i den viktade mätningen samt att FI har en bra bit kvar att vandra till 4 %. Det är då inte ett särskilt sannolikt scenario hur man än ser på det, men omöjligt? Absolut inte. Det har varit en otroligt intressant valrörelse på så vis, det blir bara mer och mer spännande och fler och fler scenarion som uppenbarar sig ju närmre valdagen vi kommer!

 

3
Shares