15 timmar kvar! – Novus, Skops och Sifos mätningar

PratlogoUnder eftermiddagen har tre nya undersökningar presenterats; Novus, Skop och Sifo. De skiljer sig lite vad gäller tid och antal tillfrågade för att vara så här nära inpå valet. Novus och Sifo är de som blir högst viktade i mätningen då de båda har ett underlag på ca 2400 personer och är gjorda över kortare tid 9-12 respektive 10-11 september. Skops mätning är gjord mellan 5-13 september och har ett betydligt lägre urval, 1200 intervjuade.

Sett till hur dessa påverkade den viktade modellen är det framförallt Moderaterna och Socialdemokraterna som gjorde bäst ifrån sig. M ökade med en halv procent till 22,2 och S med strax där över med 0,6 % till 30,4 %. De stora har hämtat in mer och mer de senaste mätningarna och de ser båda ut att kunna hämta upp en del av den förlorade marken sen tidigare. För blocken innebär dagens förändringar att Alliansen ökar med 0,3% och Oppositionen backar med 0,1%. Det kommer att bli all analys för detta inlägg då vi kommer att få återkomma med flera intressanta aspekter under kvällen! Förhoppningsvis kanske det kommer en undersökning till innan dagens slut!

 

I sannolikhetsberäkningen finns där inte längre någon statistisk risk att prata om för Centerpartiet som nu är att anse som helt säkra att sitta kvar i Riksdagen efter valet, detta såvida inte något enormt skulle hända under dagen. Kristdemokraterna ligger likaså på helt säker mark om än att där finns en minimal risk kvar. Feministiskt Initiativ tappade däremot lite i dessa tre undersökningarna. De gick från 22,5 % till 15,9 %, de presterade nämligen inte lika höga siffror som i de tidigare tre undersökningar. I den viktade mätningen ligger de nu på 3,3 %. Den sista sannolikhetsberäkningen angående Riksdagsmajoritet stryks nu från sammanställningen då där inte längre finns något statistisk chans för Oppositionspartierna att nå upp till de 175 mandat som krävs.

 

0
Shares