Valresultatet – Det oklara parlamentet

PratlogoSåhär dagen efter valet fick vi se vissa förväntade resultat men även flera oväntade siffror. Resultaten innebär dock ett mycket oklart parlamentariskt läge, vilket också dominerat nyhetsmedierna under dagen och den stora frågan nu är den om Regeringsformationen.

Det stora väntade resultatet var att de tre oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans blev största block, om än att de inte fick ett så tydligt övertag som de hoppats på. Ett annat väntat resultat var att Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare men det oväntade vad gäller SD var att de skulle få en så stor del av kakan som de fick. 12,9 % landade det preliminära slutresultat från Valmyndigheten på och det går inte att säga annat än att det var just SD som blev valets stora vinnare. Ett annat förhållandevis väntat resultat, sett till den statistiska sannolikhetsmätningen, var att Feministiskt Initiativ inte lyckades klara av Riksdagsspärren trots att både VALU och Novus exit poll båda gav de höga förhoppningar under kvällen.

Valet visade däremot på vissa stora skillnader särskilt i förhållande till opinionsundersökningarna som var mycket mer spretiga än under valet 2010. Detta kommer vi att få anledning att återkomma till i veckan då vi ska göra en analys för vilket institut som visade sig bäst kunna uppskatta partiernas storlek. Men en sak kan vi konstatera vilket är att inget institut kom i närheten av att bedöma SD:s storlek.

Valresultatet har nu orsakat ett mycket oklart parlamentariskt läge där det inte finns ett tydligt Regeringsalternativ. I skrivande stund verkar det också som att Löfven har avfärdat en Regering där Vänsterpartiet vilket kommer att göra det ännu svårare att skapa ett enhetligt alternativ mellan de tre, numera före detta, oppositionspartierna. Den stora frågan är om vi kommer att få se en centerkoalition mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet. Det verkar onekligen som att detta är en uppgörelse som Stefan Löfven söker sett till hans första schackdrag efter valet. Det är också det mest rimliga alternativ som tillsammans kan utgöra en Regering med majoritetsstöd (178 mandat enligt de preliminära resultaten).

Detta val kommer fortsätta vara intressant ett bra tag till!

 

0
Shares

VALU – Den stora valundersökningen!

PratlogoDen stora Vallokalsundersökningen VALU är nu presenterad på SVT:s valvaka och den bjuder på flera intressanta siffror! För att fortsätta från det föregående inlägget kommer det att bli en nagelbitare för Feministiskt Initiativ som ligger på precis 4 %. Det är inte helt omöjligt att vi får ett nionde parti i Riksdagen när alla röster är räknade.

Den stora förloraren enligt VALU ser ut att bli Miljöpartiet som inte bara ligger hela 1,7 % under deras notering i den viktade mätningen utan också ligger under valresultatet från 2010 (7,3%). De stora positiva förändringarna i förhållande mot den viktade modellen står istället Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna för som presterar 0,7 % respektive 0,6 % högre i VALU. Alla siffror finner ni här under.

De första resultaten förväntas komma in vid halv tio. Stay tuned!

 

0
Shares

Novus/TV4 Exit Poll – FI kommer in?

PratlogoInnan VALU kommer ut hinner vi klämma in Novus Exit Poll också vilken presenterades precis på TV4. Denna skiljer som ni ser ganska mycket från YouGovs och med det sagt kommer vi låta er stå för analysen i Poligrafiks förberedelse inför VALU. Men måste bara nämna att som det ser ut i Novus mätning kommer FI in i Riksdagen! En nog så intressant notis!

 

0
Shares

YouGovs andra Exit Poll

PratlogoNu är också YouGovs andra Exit Poll släppt och därmed väntar vi nu bara spänt på den stora VALU. Vi ska poängtera att denna mätning bygger på en web-panel och inte genom svar från vallokalerna som det inkorrekt var beskrivit som i det tidigare inlägget. Det kan också vara intressant för er läsare att läsa Metros chefsredaktör Christofer Ahlqvists bemötande av kritiken som tidigare förklarades om.

Hur som helst finner ni YouGovs andra Exit Poll poll här under och det går att se att den inte skiljde sig från den första i stort. De stora skillnaderna är att Centern och Folkpartiet bytt plats som näst största Alliansparti, annars är där bara mindre skillnader på såväl parti- som blocknivå.

Men, om bara en kvart kommer stora VALU, den stora undersökningen som kommer ge en ännu bättre bild av hur utgången av valet kommer att se ut!

 

0
Shares

YouGovs första av två Exit Polls

PratlogoYouGov kom precis ut med sin första Exit Poll som bygger på intervjuer av personer som nyligen röstat. Denna undersökning ger en genomsnittlig bild av representativa vallokaler runt om i Sverige likt den stora VALU som presenteras när vallokalerna stängt. Detta är den första indikationen av hur valet kommer att sluta. Den är genomförd genom en webpanel för vilken de som röstat sedan svarar på undersökningen. Tidigare stod det här att de rekryterar från vallokalerna, detta var fel för denna undersökning, bara generellt för traditionella exit polls. YouGov kommer att släppa ytterligare en Exit Poll under kvällen där det framförallt kommer att bli intressant att se hur dessa skiljer sig från varandra.

Det ska tilläggas detta inlägg att denna typ av undersökningar är mycket kritiserade och vanligtvis undviker opinionsinstituten att göra Exit Polls då de kan påverka utgången av valet. Detta är en kritik som Poligrafik instämmer i men väljer i alla fall att publicera siffrorna då läsarna inte alla är av samma uppfattning. Och självklart finns där fortfarande ett nyhetsvärde i siffrorna. Det kan tilläggas att många länder, exempelvis Storbritannien, har förbjudit denna typ av mätningar av just denna anledning. Däremot ingår inte denna undersökning i den viktade modellen av anledningen att det inte hade varit representativt sett till metodiken som mätningen grundar sig på.

Nedan finner ni Poligrafiks viktade mätning, YouGovs mätning och skillnaden dem emellan. Stämmer siffrorna är de stora vinnarna Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Feministiskt Initiativ och gruppen Övriga. Förlorarna är framförallt Moderaterna och Socialdemokraterna, annars ligger resultaten förhållandevis nära varandra.

 

0
Shares

Upptakten! – Vad har hänt under september?

PratlogoSåhär när valdagen snart är här ska vi ta en kort tillbakablick över vad som hänt under september månad. Sedan vi gick in i månaden gjordes en hel del förändringar i modellens förutsättningar där framförallt viktningen av tidsfaktorn kontinuerligt minskade till att överensstämma med antal dagar kvar till valet. Detta gjorde att modellen blev mer och mer responsiv för de förändringar som sker i opinionen i takt med att undersökningarnas frekvens blev tätare och tidsspannet för undersökningarna minskade. I och med denna förändring svänger opinionssiffrorna lite lättare för var dag och det är dessa förändringar vi ska kika närmre på i tre grafer.

De två partier som varit förhållandevis mest stabila under denna period är Socialdemokraterna och Moderaterna. M har fluktuerat från 21,7 % som lägst och 22,2 % som högst vilket också är noteringen för tillfället. För Socialdemokraterna var deras toppnotering i denna graf det inledande värdet där de låg på 30,7 vilket de är förhållandevis oförändrade ifrån på dagens 30,4 %, lägstanotering låg på 29,8 % från vilket de alltså hämtat upp mer än en halv procent på bara en dag.

 

De stora förändringarna går istället att se i nästa graf där alla partier för dagen under 10 % är samlade. I kampen om tredjeplatsen ser vi att både Sverigedemokraterna och Miljöpartiet tappat sedan början av månaden och ingendera har längre över 10 %. Det längsta strået drar dock SD som har 1,1 % upp på MP för dagen. Ett snäpp ner på procentskalan har vi sedan ett litet kluster bestående av Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. För V och FP har läget varit ganska stabilt om än att V har haft ett visst övertag. Centern däremot har gjort en rejäl upphämtning under de senaste två veckorna där de gått från en lägstanotering på 4,9 % till dagens notering 6,2 %. Som minsta Riksdagsparti och näst minsta parti i mätningarna finner vi KD på 5,2 % vilka också har gjort en imponerande upphämtning. Den första september hade partiet en blygsam notering på 4,4 % vilket de bättrat på till dagens 5,2 %. Avslutningsvis har vi Feministiskt Initiativ vilka också är ett parti på uppgång. De har nu hämtat upp 0,6 % från sin lägstasiffra på 2,7 % till dagens 3,3 %.

 

Avslutningsvis har vi blocken där vi kan se det avsmalnande förhållande som tidigare också lyfts här på Poligrafik. Det syns här ganska tydligt här också att det är från den 8e som Alliansen började sin upphämtning. De ligger idag på 40,1 % vilket också är högsta notering för blocket. För Oppositionspartierna har utvecklingen sett blekare ut med ett stadigt och kontinuerligt tapp där bästa notering är den första på 48,1 % och den sämsta den senaste på 45,7 %, ett tapp på hela 2,4 %. Den största enskilda minskningen i gruppen är Miljöpartiet som backat stort, särskilt sett till noteringen på 11,6 % de hade i juli. Övertaget för Oppositionen är dock fortfarande 5,6 %, ett rejält försprång som Allianspartierna kommer att få svårt att klara av att överträffa imorgon.

 

0
Shares

Mandatfördelningen – Och vad händer om FI klarar 4%?

PratlogoUtifrån den viktade mätningen av opinionsundersökningarna kan det nu vara intressant att se hur uppsättningen i Riksdagen hade sett ut givet att de viktade värdena stämmer överens med verkligheten. Och vi ska också belysa ett nytt scenario vi tidigare inte beaktat. Den om Feministiskt Initiativ klarar Riksdagsspärren med hjälp av stödröster från de resterande tre Oppositionspartierna.

Varför är detta scenario intressant att titta på? Det är ingen hemlighet att Feministiskt Initiativ vill stödja en vänsterregering utgjord av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (oavsett hur denna kommer att vara uppbyggd). Det är därför heller inte en långsökt tanke att många som kommer att rösta på ett av Oppositionspartierna kan tänka sig att stödrösta på FI för att maximera blockets chans att nå egen majoritet. På samma sätt som att många röstade på KD i valet 2010 för att inte förlora sin majoritet. Intresset i att göra denna typ av analys ligger därför i frågeställningen om det räcker hela vägen fram? Men en sak i taget.

Hela resultatet av mandatfördelningen i Riksdagen, givet den viktade mätningens resultat, finner ni här under. Den stora förloraren sett till det föregående valet är Moderaterna som tappar hela 26 mandat. Detta är i storleksordning fler platser än hela Folkpartiet har i sig, 24 mandat. Annars är fördelningen för Alliansens tre andra partier FP, C och KD helt oförändrad faktiskt. Bortsett från FP har C idag 23 mandat och KD 19, precis lika många som de mandat de får i den viktade mätningen. På Oppositionssidan är det Vänsterpartiet och Miljöpartiet som växer, 5 mandat för V och 7 för MP, Socialdemokraterna däremot tappar 2 mandat. Den största vinnaren i det stundande valet är däremot Sverigedemokraterna. Trots att partiet tappat i den viktade mätningen de senaste dagarna kommer de växa rejält sett till dagens siffror. Utifrån dagens siffror kommer SD att plocka upp 16 säten och växa från 20 till 36 Riksdagsmandat.

 

Så för att återgå till Feministiskt Initiativ blir det intressant att se hur stor roll partiet kommer att spela om de nu skulle komma in i Riksdagen imorgon. FI har idag 3,3 % i den viktade mätningen och har en ca 16 procentig chans att klara Riksdagsspärren. Till synes verkar det inte vara en överhängande sannolikhet att FI tar plats i Plenisalen men vi ska ändå underhålla tanken. För att genomföra denna analys simulerar vi att en viss del av de tre Oppositionspartiernas väljare stödröstar på FI och de når upp till exakt 4 % där de tilldelas de 14 mandat i Riksdagen. Metoden för att räkna ut detta är enkel och bygger på att vi tar 0,7 % från Socialdemokraterna (eller vilket av de tre partierna som helst) och tilldelar dem FI. I ett sådant scenario kommer Alliansen tilldelas 141 mandat, Sverigedemokraterna 35, Oppositionspartiern 159 och FI 14.

För att nå majoritet krävs det 175 av de 349 mandat som utgör Riksdagen vilket innebär att Oppositionen+FI (173) fortfarande är 2 mandat kort. Som vi ser är de i så fall mycket nära en Riksdagsmajoritet men trots allt en bra bit ifrån. För att detta ska hända är där flera om och men på vägen. Detta kräver nämligen att Oppositionspartierna ska plocka upp två mandat i ett läge där Oppositionen som helhet kontinuerligt tappar i den viktade mätningen samt att FI har en bra bit kvar att vandra till 4 %. Det är då inte ett särskilt sannolikt scenario hur man än ser på det, men omöjligt? Absolut inte. Det har varit en otroligt intressant valrörelse på så vis, det blir bara mer och mer spännande och fler och fler scenarion som uppenbarar sig ju närmre valdagen vi kommer!

 

0
Shares

15 timmar kvar! – Novus, Skops och Sifos mätningar

PratlogoUnder eftermiddagen har tre nya undersökningar presenterats; Novus, Skop och Sifo. De skiljer sig lite vad gäller tid och antal tillfrågade för att vara så här nära inpå valet. Novus och Sifo är de som blir högst viktade i mätningen då de båda har ett underlag på ca 2400 personer och är gjorda över kortare tid 9-12 respektive 10-11 september. Skops mätning är gjord mellan 5-13 september och har ett betydligt lägre urval, 1200 intervjuade.

Sett till hur dessa påverkade den viktade modellen är det framförallt Moderaterna och Socialdemokraterna som gjorde bäst ifrån sig. M ökade med en halv procent till 22,2 och S med strax där över med 0,6 % till 30,4 %. De stora har hämtat in mer och mer de senaste mätningarna och de ser båda ut att kunna hämta upp en del av den förlorade marken sen tidigare. För blocken innebär dagens förändringar att Alliansen ökar med 0,3% och Oppositionen backar med 0,1%. Det kommer att bli all analys för detta inlägg då vi kommer att få återkomma med flera intressanta aspekter under kvällen! Förhoppningsvis kanske det kommer en undersökning till innan dagens slut!

 

I sannolikhetsberäkningen finns där inte längre någon statistisk risk att prata om för Centerpartiet som nu är att anse som helt säkra att sitta kvar i Riksdagen efter valet, detta såvida inte något enormt skulle hända under dagen. Kristdemokraterna ligger likaså på helt säker mark om än att där finns en minimal risk kvar. Feministiskt Initiativ tappade däremot lite i dessa tre undersökningarna. De gick från 22,5 % till 15,9 %, de presterade nämligen inte lika höga siffror som i de tidigare tre undersökningar. I den viktade mätningen ligger de nu på 3,3 %. Den sista sannolikhetsberäkningen angående Riksdagsmajoritet stryks nu från sammanställningen då där inte längre finns något statistisk chans för Oppositionspartierna att nå upp till de 175 mandat som krävs.

 

0
Shares

Uppdaterad mätning – Demoskop

PratlogoDetta inlägg blir ett komplement till gårdagens uppdatering där inte Demoskop ingick. Denna undersökning förbisågs då den inte publicerades på Demoskops hemsida. Nu är alla de viktade siffrorna korrekta för gårdagen. Demoskops mätning gav några små förändringar men mestadels på marginalen. Sett över blocken ökade Oppositionen med 0,1 % och Alliansen backade med 0,2 %. Den bästa resultatet stod Feministiskt Initiativ för med sina 3,9 % och ökar återigen i den viktade modellen till 3,2 %. Partiet har gjort ett rejält ryck här i slutet, imorgon få vi svar på om det räcker hela vägen fram!

 

Detta syns återigen också i sannolikhetsberäkningen där de har en 22,4 % chans att klara spärren, en ökning från gårdagens siffror med 2,4 %. I övrigt står som vanligt KD och C på mycket säkra siffror här.

 

Och som avslut har vi den nu förhållandevis ointressanta beräkningen om Riksdagsmajoritet.

 

0
Shares

2 dagar kvar – Uppdaterad viktad mätning

PratlogoVill först bara ursäkta alla ni som varit inne på sidan för färska siffror och hittat gårdagens resultat. Omständigheter har orsakat en viss försening under dagen. Men under de nästkommande två dagarna har ni Poligrafiks fulla uppmärksamhet, bortsett från tiden det tar att faktiskt rösta. Och detta är något som inte nog kan betonas tillräckligt. Rösta! Gör nu er demokratiska röst hörd!

Under dagen har två undersökningar kommit ut som ni båda finner i grafiken, United Minds och Ipsos. I en jämförelse mellan de två finns där flera intressanta skillnader för att mer eller mindre vara genomförda under samma tid. Metodmässigt är Ipsos mätning genomförd genom telefonintervjuer och United Minds med web-enkät. Men vi börjar med likheterna; Centerpartiet och Kristdemokraterna är de två partier opinionsinstituten är mest överens om där de ligger på stabila nivåer kring 5,5%, gruppen övriga skiljer inte heller särskilt mycket där de tillsammans står för ca 1 %. Sedan är det ganska stora skillnader mätningarna emellan. I United Minds presterar överlag Socialdemokraterna och Moderaterna goda resultat över nivåerna i den viktade modellen medans Ipsos målar en något blekare bild, särskilt för S som får 28,6 %. Vänsterpartiet står också för en ganska stor differens mätningarna emellan på nästan 2 %. Detta är lite av en förvåning då de annars legat ganska stabilt kring 7 % en längre tid, men särskilt i United Minds underpresterar de rejält i förhållande till den viktade mätningen med sin notering på 5,7 %. Annars ser vi återigen den nu väntade skillnaden mellan de två metoderna för undersökningarna, den för Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. I Ipsos (telefon) får MP 10,3 % och SD 9,4 % medans United Minds (web) ger MP 8,7 % och SD 11,1 %. Detta är en ganska väntad skillnad och har varit så sedan länge. En tillbakablick till valet 2010 visar att sanningen ligger någonstans mitt emellan de två valen av metod. Förhoppningsvis ger resultaten här på sidan en god fingervisning av sanningen. Men om det får vi veta mer om på söndag!

 

Efter några frågor om sannolikhetsmåtten i gårdagens Twitteruppdatering ska det poängteras att detta mått berättar hur stor sannolikhet respektive parti har att klara Riksdagsspärren om det vore val idag. Detta mått säger i stort sett att det inte finns någon risk alls att Centern och Kristdemokraterna åker ut. Vad gäller Feministiskt Initiativ är läget mer intressant. De ökar idag igen till att ha en 19 % sannolikhet att komma in. Detta värde säger att partiet har en god om än smal chans att klara spärren. De har i absoluta tal bara legat över 4 % i två mätningar av de som är intressanta för de viktade modellen och i resterande överlag legat mellan 3 och 4 procent. Med andra ord, om de kommer in är det inte en jättestor överraskning men det mest sannolika är att de inte når upp sett till opinionsmätningarna. Men de har gjort en imponerande upphämtning.

 

Avslutningsvis kan vi nu begrava chanserna för Oppositionen att nå en egen Riksdagsmajoritet. 1,1 % ligger sannolikheten på idag vilket kan likställas med obefintligt. De har inte nått över nivån som krävs på de senaste 12 mätningarna så det är inget som Oppositionspartierna längre ska hoppas på. Den stora game-changern i detta fall skulle vara om FI kommer in och stödjer en vänsterregering, i så fall finns där en betydligt större chans för partierna men där är många om och men för att detta ska uppnås.

 

0
Shares