Mandatfördelningen – Och vad händer om FI klarar 4%?

PratlogoUtifrån den viktade mätningen av opinionsundersökningarna kan det nu vara intressant att se hur uppsättningen i Riksdagen hade sett ut givet att de viktade värdena stämmer överens med verkligheten. Och vi ska också belysa ett nytt scenario vi tidigare inte beaktat. Den om Feministiskt Initiativ klarar Riksdagsspärren med hjälp av stödröster från de resterande tre Oppositionspartierna.

Varför är detta scenario intressant att titta på? Det är ingen hemlighet att Feministiskt Initiativ vill stödja en vänsterregering utgjord av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (oavsett hur denna kommer att vara uppbyggd). Det är därför heller inte en långsökt tanke att många som kommer att rösta på ett av Oppositionspartierna kan tänka sig att stödrösta på FI för att maximera blockets chans att nå egen majoritet. På samma sätt som att många röstade på KD i valet 2010 för att inte förlora sin majoritet. Intresset i att göra denna typ av analys ligger därför i frågeställningen om det räcker hela vägen fram? Men en sak i taget.

Hela resultatet av mandatfördelningen i Riksdagen, givet den viktade mätningens resultat, finner ni här under. Den stora förloraren sett till det föregående valet är Moderaterna som tappar hela 26 mandat. Detta är i storleksordning fler platser än hela Folkpartiet har i sig, 24 mandat. Annars är fördelningen för Alliansens tre andra partier FP, C och KD helt oförändrad faktiskt. Bortsett från FP har C idag 23 mandat och KD 19, precis lika många som de mandat de får i den viktade mätningen. På Oppositionssidan är det Vänsterpartiet och Miljöpartiet som växer, 5 mandat för V och 7 för MP, Socialdemokraterna däremot tappar 2 mandat. Den största vinnaren i det stundande valet är däremot Sverigedemokraterna. Trots att partiet tappat i den viktade mätningen de senaste dagarna kommer de växa rejält sett till dagens siffror. Utifrån dagens siffror kommer SD att plocka upp 16 säten och växa från 20 till 36 Riksdagsmandat.

 

Så för att återgå till Feministiskt Initiativ blir det intressant att se hur stor roll partiet kommer att spela om de nu skulle komma in i Riksdagen imorgon. FI har idag 3,3 % i den viktade mätningen och har en ca 16 procentig chans att klara Riksdagsspärren. Till synes verkar det inte vara en överhängande sannolikhet att FI tar plats i Plenisalen men vi ska ändå underhålla tanken. För att genomföra denna analys simulerar vi att en viss del av de tre Oppositionspartiernas väljare stödröstar på FI och de når upp till exakt 4 % där de tilldelas de 14 mandat i Riksdagen. Metoden för att räkna ut detta är enkel och bygger på att vi tar 0,7 % från Socialdemokraterna (eller vilket av de tre partierna som helst) och tilldelar dem FI. I ett sådant scenario kommer Alliansen tilldelas 141 mandat, Sverigedemokraterna 35, Oppositionspartiern 159 och FI 14.

För att nå majoritet krävs det 175 av de 349 mandat som utgör Riksdagen vilket innebär att Oppositionen+FI (173) fortfarande är 2 mandat kort. Som vi ser är de i så fall mycket nära en Riksdagsmajoritet men trots allt en bra bit ifrån. För att detta ska hända är där flera om och men på vägen. Detta kräver nämligen att Oppositionspartierna ska plocka upp två mandat i ett läge där Oppositionen som helhet kontinuerligt tappar i den viktade mätningen samt att FI har en bra bit kvar att vandra till 4 %. Det är då inte ett särskilt sannolikt scenario hur man än ser på det, men omöjligt? Absolut inte. Det har varit en otroligt intressant valrörelse på så vis, det blir bara mer och mer spännande och fler och fler scenarion som uppenbarar sig ju närmre valdagen vi kommer!

 

0
Shares

Uppdaterad mätning – Demoskop

PratlogoDetta inlägg blir ett komplement till gårdagens uppdatering där inte Demoskop ingick. Denna undersökning förbisågs då den inte publicerades på Demoskops hemsida. Nu är alla de viktade siffrorna korrekta för gårdagen. Demoskops mätning gav några små förändringar men mestadels på marginalen. Sett över blocken ökade Oppositionen med 0,1 % och Alliansen backade med 0,2 %. Den bästa resultatet stod Feministiskt Initiativ för med sina 3,9 % och ökar återigen i den viktade modellen till 3,2 %. Partiet har gjort ett rejält ryck här i slutet, imorgon få vi svar på om det räcker hela vägen fram!

 

Detta syns återigen också i sannolikhetsberäkningen där de har en 22,4 % chans att klara spärren, en ökning från gårdagens siffror med 2,4 %. I övrigt står som vanligt KD och C på mycket säkra siffror här.

 

Och som avslut har vi den nu förhållandevis ointressanta beräkningen om Riksdagsmajoritet.

 

0
Shares

2 dagar kvar – Uppdaterad viktad mätning

PratlogoVill först bara ursäkta alla ni som varit inne på sidan för färska siffror och hittat gårdagens resultat. Omständigheter har orsakat en viss försening under dagen. Men under de nästkommande två dagarna har ni Poligrafiks fulla uppmärksamhet, bortsett från tiden det tar att faktiskt rösta. Och detta är något som inte nog kan betonas tillräckligt. Rösta! Gör nu er demokratiska röst hörd!

Under dagen har två undersökningar kommit ut som ni båda finner i grafiken, United Minds och Ipsos. I en jämförelse mellan de två finns där flera intressanta skillnader för att mer eller mindre vara genomförda under samma tid. Metodmässigt är Ipsos mätning genomförd genom telefonintervjuer och United Minds med web-enkät. Men vi börjar med likheterna; Centerpartiet och Kristdemokraterna är de två partier opinionsinstituten är mest överens om där de ligger på stabila nivåer kring 5,5%, gruppen övriga skiljer inte heller särskilt mycket där de tillsammans står för ca 1 %. Sedan är det ganska stora skillnader mätningarna emellan. I United Minds presterar överlag Socialdemokraterna och Moderaterna goda resultat över nivåerna i den viktade modellen medans Ipsos målar en något blekare bild, särskilt för S som får 28,6 %. Vänsterpartiet står också för en ganska stor differens mätningarna emellan på nästan 2 %. Detta är lite av en förvåning då de annars legat ganska stabilt kring 7 % en längre tid, men särskilt i United Minds underpresterar de rejält i förhållande till den viktade mätningen med sin notering på 5,7 %. Annars ser vi återigen den nu väntade skillnaden mellan de två metoderna för undersökningarna, den för Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. I Ipsos (telefon) får MP 10,3 % och SD 9,4 % medans United Minds (web) ger MP 8,7 % och SD 11,1 %. Detta är en ganska väntad skillnad och har varit så sedan länge. En tillbakablick till valet 2010 visar att sanningen ligger någonstans mitt emellan de två valen av metod. Förhoppningsvis ger resultaten här på sidan en god fingervisning av sanningen. Men om det får vi veta mer om på söndag!

 

Efter några frågor om sannolikhetsmåtten i gårdagens Twitteruppdatering ska det poängteras att detta mått berättar hur stor sannolikhet respektive parti har att klara Riksdagsspärren om det vore val idag. Detta mått säger i stort sett att det inte finns någon risk alls att Centern och Kristdemokraterna åker ut. Vad gäller Feministiskt Initiativ är läget mer intressant. De ökar idag igen till att ha en 19 % sannolikhet att komma in. Detta värde säger att partiet har en god om än smal chans att klara spärren. De har i absoluta tal bara legat över 4 % i två mätningar av de som är intressanta för de viktade modellen och i resterande överlag legat mellan 3 och 4 procent. Med andra ord, om de kommer in är det inte en jättestor överraskning men det mest sannolika är att de inte når upp sett till opinionsmätningarna. Men de har gjort en imponerande upphämtning.

 

Avslutningsvis kan vi nu begrava chanserna för Oppositionen att nå en egen Riksdagsmajoritet. 1,1 % ligger sannolikheten på idag vilket kan likställas med obefintligt. De har inte nått över nivån som krävs på de senaste 12 mätningarna så det är inget som Oppositionspartierna längre ska hoppas på. Den stora game-changern i detta fall skulle vara om FI kommer in och stödjer en vänsterregering, i så fall finns där en betydligt större chans för partierna men där är många om och men för att detta ska uppnås.

 

0
Shares

Uppdaterad mätning – YouGov

PratlogoDags igen! för ett par timmar sedan kom YouGovs mätning för perioden 8 – 10 september ut i Metro vilken bjöd på några överraskningar. Många av mätningens värde stämmer överens med de generella trenderna så som att Alliansens tre mindre partier alla fortsätter att prestera väl kring sex procent medans de två stora alternativen Moderaterna och Socialdemokraterna ligger på fortsatt låga nivåer på 21,2 respektive 29,5. Därmed tappar också S och M i den viktade mätningen med 0,1 % vardera.

De stora skillnaderna i denna mätning i förhållande till Sifos från i går kväll och Novus likaså är att Sverigedemokraterna återigen presterar väl, strax över 11 % och Miljöpartiet återigen få se resultat kring 8 %. Detta innebär också att de vi viktade värdena förändras i motsvarande riktning till 9,0 % för MP och 10,1 % för SD. Detta ligger dock i linje med ett annat fenomen, MP och SD är i särklass de partier som har störst spridning beroende på vilken metod undersökningen baserats på. Miljöpartiet presterar mycket bättre i undersökningar gjorda genom telefonintervjuer och Sverigedemokraterna i online-undersökningar. YouGov genomför sina undersökningar genom just web-enkäter vilket till viss del förklarar denna skillnad. Spridningen mellan de två metoderna genom den viktade modellen är hela 1,6 % för Miljöpartiet och 1,5 % för Sverigedemokraterna.

Bortsett från Sverigedemokraterna är det framförallt Feministiskt Initiativ som annars presterar väl i denna undersökning där de för andra gången i höstens valrörelse når 4 %. Det ser därmed ut som att det har varit Sifos mätning som undervärderat partiet med tanke på att de i fyra av de fem senaste undersökningarna presterat förhållandevis höga siffror. I Sifos fick partiet nämligen bara 1,6 %.

 

Feministiskt Initiativs goda resultat spelar självklart också roll för sannolikheterna kring Riksdagsspärren där de nu har 15,5 % chans att ta sig in. Så höga siffror har partiet aldrig haft i detta mått på Poligrafik. Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger fortfarande på en nästintill 100 % säker nivå.

 

I sannolikheterna till Riksdagsmajoritet når Oppositionen återigen inte upp till de 175 mandat som krävs, inte ens om man räknar in Feministiskt Initiativ i deras kolumn. Trots att detta mått inte längre säger så mycket är det dessvärre för kort tid kvar att ersätta det med något mer intressant då alla analyser bygger på ett intresse att studera värden över tid, därför kommer detta att vara kvar på sidan över söndag.

Om ni hängt med i artikeln så här långt hoppas jag att ni noterar att Poligrafik nu också har en countdown-klocka på förstasidan! Det blir bara mer och mer påtagligt hur kort tid det är kvar nu!

 

0
Shares

Tre dagar kvar – Sifos tredje septembermätning

PratlogoDet är så nära nu att man kan börja räkna timmarna till att vallokalerna öppnar! Valet fyller nu dagligen TV, radio och tidningar för att inte tala om de sociala medierna där Facebookflöden packas av politiska budskap, smutskastning, varningar och uppmaningar och på Twitter hade bara igår hashtaggen #svpol 19000 omnämnanden! Visst är det spännande?

Och till på köpet kom det igår kväll ut en ny Sifo-undersökning som till skillnad från flera tidigare undersökningar blev en glädjande läsning för Oppositionspartierna. Det försprång som gång på gång har minskat i opinionen stannades av om man får tro Sifos siffror. Skillnaden mellan blocken var här 6,2 %, vilket säkerligen fick Löfven och co att dra en suck av lättnad. Men där är fortfarande tre dagar kvar och ingenting är klart än!

Annars är de stora förändringarna i denna undersökning att Miljöpartiet klättrar från de låga noteringarna vi sett på sistone och landar i Sifos mätning på 10,3 %. Därmed ökar de också i den viktade modellen till 9,1 %, en ökning med 0,2 %. De som presterade sämst i denna undersökning sett till den viktade modellen var helt klart Sverigedemokraterna där opinionsinstituten blir mer och mer oense, i Sifos mätning får de inte mer än 8,9 % vilket gör att de tappar 0,3 % i den viktade modellen och befinner sig nu återigen strax under 10 %-sträcket. Detta är ett tydligt och oerhört snabbt tapp sett till att de har backat med 0,7 % på bara tre dagar. Det verkar onekligen som att den negativa publicitet som florerat i media hunnit ikapp opinionen.

Även Feministiskt Initiativ gör dåligt ifrån sig i Sifos mätning och är om möjligt ännu svårare att placera på opinionskartan. De hade i de tre tidigare undersökningarna alla presterat en bra bit över 3 % men i Sifos mätning ges de inte mer än 1,6 %. Och därmed stannade deras framfart av även i den viktade modellen där de återigen finner sig på 2,7 %.

I övrigt kan vi notera att dagens Sifo innebär att Alliansen för första gången sedan mätningarna började sammanställas här på Poligrafik får över 40 %.

 

För sannolikheterna är där egentligen bara en intressant notering efter gårdagens Sifo vilket är att Kristdemokraterna inte längre har en högre statistisk chans än Centerpartiet att klara Riksdagsspärren. Men på dessa nivåer är det knappt lönt att se det som en viktig notering.

 

I sannolikheten att Oppositionen kommer att få Riksdagsmajoritet är det nu mer eller mindre klart att så inte kommer bli fallet sett till opinionssiffrorna. Och sett till hur frekvent dessa för tillfället kommer, samt de nivåer som Oppositionspartierna får, är det inte särskilt sannolikt att det lyckas vända på den trenden heller. De har idag tillsammans 7,5 % sannolikhet att nå majoritet vilket är en för låg siffra för att denna förhoppning ska vara att räkna med. Men, allt kan förstås hända!

 

0
Shares

Uppdaterad mätning – Novus

PratlogoDet tog verkligen inte lång tid från att det föregående inlägget publicerades till att Novus presenterade sin tredje mätning för september och överlag kan man säga att vissa resultat sammanstrålar väl med Demoskops mätning, på en punkt skiljer de sig något oerhört dock. Framförallt är det de mindre borgerliga partierna som även i denna mätning påvisar starka resultat och särskilt Centern och Folkpartiet som båda får över 7 %. Oppositionen står kvar strax över 45 % med förhållandevis liknande siffror som i Demoskop bortsett från Miljöpartiet som minskar till 8,9%. Också Feministiskt Initiativ får återigen förhållandevis bra siffror i denna mätning där de noteras in på 3,4 %. Den stora skillnaden mellan Novus och Demoskop står däremot Sverigedemokraterna för, i Novus får de nämligen inte mer än 8,1 %. En så låg notering har inte partiet fått sedan början av juni. Frågan är nu huruvida detta är en tillfällig uteliggare (statistisk term för ett enskilt mätvärde långt från trenden) eller huruvida där ligger något bakom dessa siffror. Oavsett har SD tappat om man ser till Novus interna mätningar där de i den föregående fick 9,5 %. I den viktade modellen tappar de till 10,2 %.

 

I sannolikhetsberäkningarna kan vi däremot säga att det inte hände särskilt mycket till följd av Novus mätning. Centern och Kristdemokraterna står fortfarande på säker mark och Feministiskt Initiativ håller sin placering på strax över 10 % chans.

 

Likväl i sannolikhetsberäkningen kring Riksdagsmajoritet hände det inte så mycket mer än att Oppositionen backar ytterligare några steg på marginalen till 11,6 %.

 

0
Shares

Uppdaterad mätning – Demoskop

PratlogoDagens rubrik i Expressen är att ”Gapet minskar” efter Demoskops extra septembermätning. Men återigen kan vi se att detta inte är beroende på att Alliansen ökar utan att Oppositionspartierna återigen tappar mark, och återigen är det främst SD, FI och Övriga som går framåt. I Demoskops mätning ligger nu Oppositionen på 44,5 % och Alliansen på 38,2 % vilket betyder att ingen av alternativen är i närheten av egen majoritet.

Det bli bara svårare och svårare att se hur någon kommer att vinna det här valet. Visst, vi kommer få en regeringsbildning där det största blocket kommer att leda, men sett till att ingen kommer i närheten av majoritet kommer det att uppstå en märklig parlamentarisk situation när en Regering är beroende av att motståndaren inte röstar för att få genom sina förslag. Än mindre att motståndaren kan få igenom sina förslag när som helst bara Sverigedemokraterna bestämmer sig för att bifalla det. Detta gäller åt båda håll även om Alliansen kunnat ge en mer stabil parlamentarisk situation de senaste fyra åren än vad det kan tros bli med en Socialdemokratiskt ledd regering. Men sett till flera block-tillhörande partiers principiella hållningen att ”största block ska regera” är detta en problematik som kommer att bli verklighet om resultaten håller i sig.

Det går inte utan vidare heller att säga att de stora vinnarna är Sverigedemokraterna eller Feministiskt Initiativ trots deras stora framgångar hittills i valrörelsen då ingen av dem kommer att få någon reell makt sett till att SD exkluderas från en plats vid bordet och att, som det ser ut idag, FI inte kommer att nå upp till Riksdagsspärren.

Hur som helst visade Demoskops mätning på vissa intressanta förändringar där de största är att Miljöpartiet återigen presterar över 10 %, Centern och Kristdemokraterna ligger stabilt över 4 %, Socialdemokraterna och Moderaterna backar återigen, Sverigedemokraterna får närmre 12 % och Feministiskt Initiativ placerar sig bra nära Riksdagsspärren på 3,7 %. Hur denna mätning påverkar den viktade modellen ser ni som vanligt här under.

 

Vad gäller sannolikheterna kring Riksdagsspärren är det framförallt Feministiskt Initiativ som går framåt och har nu för första gången sedan detta mått introducerades över 10 % chans att nå upp till spärren. De 3,7 % som partiet fick i dagens mätning är en mycket bra siffra för partiet och frågan är om det går att skönja en uppåtgående trend så här nära inpå valet. Sett till de två senaste mätningarna får man nästan tro det. Men ni som är trogna läsare vet krävs det fler undersökningar innan en sådan slutsats kan dras. Kristdemokraterna och Centerpartiet ligger fortsatt stabilt kvar på en hög nivå inför valet och bör inte oroa sig för 4 %-spärren.

 

Och med tanke på problematiken detta inlägg inleddes med att uttrycka har idag Oppositionen inte mer än 13,5 % chans att nå upp till en Riksdagsmajoritet. Utan istället ser det ut som att Sverigedemokraterna kommer att bli vågmästare mellan blocken.

 

0
Shares

Uppdaterad mätning – Novus och United Minds

PratlogoFem dagar kvar till den stora dagen och Alliansen ser ut att knappa in. Det bli bara tätare och tätare mellan opinionsundersökningarna och gapet mellan blocken likaså. Igår kväll och nu under morgonen kom två färska undersökningar ut från Novus och United Minds vilka var eniga på en central punkt; Alliansen går fram och Oppositionen backar. Trots att skillnaden mellan blocken minskat under en längre tid har detta framförallt berott på att Oppositionen har backat och Alliansen har legat kvar strax under 40 procent-sträcket. Det är först nu som vi i mätningarna ser att Alliansen faktiskt fått fast mark under fötterna och lämnat vattentrampandet bakom sig. I Novus respektive United Minds mätningar fick nu Alliansen 41,4 respektive 40,0 procent, där det först nämnda är det bästa resultatet i en enskild undersökning Alliansen uppmätts i sedan slutet av juli 2013. Men trots att de stått för en stark comeback såhär dagarna innan valet är den stora frågan om rubriken dagen efter valet kommer att bli ”too little too late”? Trots att de stått för en upphämtning går det inte att komma ifrån att de bara varit över 40 % i tre av de 16 senaste undersökningarna (16 för viktning över 0,05). Den viktade modellen ger idag Alliansen 38,9 %, så det är alltså fortfarande en bra bit kvar till att bli största block, för att inte tala om deras näst intill obefintliga chanser att nå Riksdagsmajoritet. Den enda stora slutsatsen vi kan dra av de här resultaten är att det blir bara svårare och svårare att förutspå varthän det barkar.

De partier som gjorde i särklass bäst ifrån sig i dessa två mätningar är Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vi pratade ju om Kristdemokraternas fina upphämtning under gårdagen vilket står på sig, Novus gav KD 5,5 % och United Minds 5,7 % vilket är i nivå med valet 2010. Centern har om möjligt än mer anledning att jubla där de får 6,5 och 6,9 % och ökar därför rejält från 4,9 till 5,4 % på bara två mätningar. De återtar därmed platsen som näst minsta parti från KD som fick en kort sejour som näst minsta parti.

  I sannolikhetsberäkningen lyckades däremot inte Centern att gå om Kristdemokraterna. Detta kan te sig ganska märkligt med tanke på att C ligger 0,2 % över KD i den viktade modellen men det är inte så märkligt egentligen att ett sådant scenario kan uppstå. I och med att Riksdagsspärren är ett absolut värde, där du antingen kommer in eller inte, spelar fluktuationerna i opinionsmätningarna en stor roll för denna chans/risk. Centerpartiet har helt enkelt en högre fluktuation mellan deras bättre och sämre resultat, fast då med en viktad centrering över Kristdemokraternas. KD däremot ligger istället på en jämnare något lägre nivå i mätningarna men på förhållandevis säkert avstånd från 4 %-spärren. Detta innebär att KD i sannolikhetsmodelleringen ha en, statistiskt sett, lägre risk att åka ut i förhållande till C. Feministiskt Initiativ ökar till 8,2 % framförallt till följd av United Minds mätning där de fick den förhållandevis höga noteringen på 3,4 %.

 

Till följd av minskningen mellan blocken har också Oppositionens chanser att nå egen majoritet i Riksdagen återigen minskat och ligger nu på 18,4 %. I detta mått märks tappet i opinionen oppositionspartierna stått för särskilt väl där det på sistone framförallt är Miljöpartiet som tappar en stor andel väljare. Det är inte långsökta att tänka sig att det är just detta partis sympatisörer som lättast tar klivet mellan Oppositionen och Alliansen, så sett till att Alliansen som helhet ökat något ser det ut som en allmän migrering åt höger i opinionen. Det är dock en lång bit kvar för Alliansen att vandra till att nå något av majoritetsnivåerna; största block, Riksdagsmajoritet eller än minst väljarmajoritet.

 

0
Shares

Uppdaterad mätning – KD inte längre minsta Riksdagsparti

PratlogoVi är äntligen inne i valveckan och det blir mer och mer spännande för varje dag som går! Igår sändes det som skulle bli den stora sammandrabbningen mellan Fredrik Reinfeld och Stefan Löfven i SVT:s valstudio. Men den stora sammandrabbningen uteblev och vi fick se en mycket sansad och saklig debatt som vissa till och med kallade tråkig. Den gav dock svar på många frågor kring den framtida politik dessa herrar vill bedriva under de kommande fyra åren, vilket måste ses som en lättnad jämfört med det sedvanliga smutskastande som denna typ av debatt annars gärna resulterar i. Det efterlämnades istället till de sociala medierna där debatten på många håll och kanter reducerades till att Löfven i studion stod på en låda. Det ska därför nu också bli intressant att följa opinionsmätningarna som kommer ut i dagarna för att se huruvida denna och de kommande debatterna resulterar i några större förändringar.

Men för att istället återgå till just opinionen kommer här den uppdaterade samlade opinionsbilden för dagen. Trots att det inte har kommit ut någon ny opinionsundersökning under dagen eller gårdagen noteras vissa förändringar till följd av den nedräkning den minskad halveringstiden står för. Som tidigare förklarat innebär detta att den viktade halveringen nu fram till valet helt grundar sig i hur många dagar det återstår till valdagen, idag sjönk så halveringstiden till 7 dagar (valdagen är inkluderad).

Den stora noteringen för denna uppdatering står Kristdemokraterna för. KD har länge befunnit sig strax över eller under Riksdagsspärren och har därmed varit det minsta av de åtta Riksdagspartierna, men inte nu längre! Som ni kunnat läsa i tidigare inlägg har de stått för en frammarsch de senaste undersökningarna och idag innebar denna att de nu är lika stora som Centerpartiet i den viktade modellen. Detta måste ses som en stor framgång för partiet sett till dess storlek, de har nämligen växt med nästan 25 % på ett par månader.

För dagen har annars Sverigedemokraterna gått fram ytterligare till 10,6 % och trotsar den negativa publicitet som rapporterats i media de senaste dagarna, huruvida detta resultatet står sig när de nya undersökningarna kommer in återstår att se. Vad som kan sägas däremot är att SD:s opinionssiffror tidigare inte varit särskilt absorberande för denna typ av uppmärksamhet, så det är svårt att säga vad vi har att förvänta oss de kommande dagarna.

Miljöpartiet backar ytterligare 0,1 procent till 9,4 och de goda resultaten partiet visade upp under sommarmånaderna är nu som helt bortblåsta. Däremot är opinionsinstituten inte helt eniga om MP utan visar upp förhållandevis spretiga siffror på båda sidan 10 %- sträcket.

 

Att Kristdemokraterna gått om Centerpartiet syns främst i sannolikhetsberäkningen kring Riksdagsspärren. I och med att båda partier idag står på 4,9 % i den viktade modellen gör att det framförallt är i sannolikhetsberäkningen slutsatsen att KD idag är större än C kan dras. KD har idag en 88,4 % chans att klara Riksdagsspärren i förhållande till Centerns 88,7. Nu är detta förstås ingen skillnad att prata om men KD har också ett uppåtgående momentum vilket inte C inte kan stoltsera med. På så vis är detta antagande en korrekt karaktärisering.

 

Och avslutningsvis i sannolikheten kring Riksdagsmajoriteten tappar återigen Oppositionen några procent till 29,6 % och det ser mer och mer ut som att Sverigedemokraterna återigen kommer att bli vågmästare i Riksdagen.

 

0
Shares

Uppdaterad mätning – United Minds

PratlogoUnder dagen kom också United Minds ut med sin senaste mätning i Aftonbladet. Detta kommer att bli ett förkortat inlägg då det råder lite tidsnöd för undertecknad skribent. Dessutom visade det sig att dagens mätning inte satte så stora avtryck på den viktade modellen.

Man kan däremot konstatera att den rubriksättning som Aftonbladet använde sig av är lite av en sanning med modifikation; ”skillnaden mellan blocken ökar”, vilken mer skulle ha varit ”båda blocken tappar men Alliansen lite mer än Oppositionen”. På partinivå kan vi konstatera att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna går framåt dock lyckades KD inte flytta fram sina aggregerade värden i den viktade modellen. SD däremot ökar med 0,1 %. Centern och Miljöpartiet minskade 0,1 % vardera och gruppen övriga ökade till 1,4 %.

 

I sannolikhetsberäkningarna fortsatte däremot KD framåt medans C backar på marginalen. Feministiskt Initiativ går också fram men det är på marginalen det med.

 

I och med att ingetdera block, som tidigare sagts, ökade United Minds mätning inte heller Oppositionens chanser att nå egen majoritet. De backar istället något till 32,5 %.

 

Och med de orden önskar jag alla en trevlig lördagskväll!

0
Shares