Första ”hårda” siffrorna inne – SVTs slutprognos

PratlogoDetta blir det sista inlägget för kvällen här på Poligrafik. Det kommer att bli en lång natt och en korrekt valsiffra kommer vi inte att få förrän sent, eller kanske till och med tidigt i morgon bitti. En komplett jämförelse mellan den viktade mätningen av opinionsundersökningarna och resultaten kommer vi därför att se först när alla distrikt är räknade.

Som det ser ut nu så är där ganska stora skillnader mellan valundersökningarna och de exit polls som vi såg under dagen där den största vinnaren är Sverigedemokraterna som ser ut att landa på ca 13 % vilket är bra mycket högre än de opinionsundersökningar som vi sett på den senaste tiden. Det ser inte heller ut som att Feministiskt Initiativ längre kommer att ta sig in i Riksdagen. Annars är det Socialdemokraterna och Moderaterna som går fram i förhållande till den viktade modellen, de resterande partierna underpresterar alla i denna prognos.

Det blir det sista inlägget för kvällen! Som sagt tar vi nya tag för att göra alla intressanta jämförelser under morgondagen!

 

0
Shares

Uppdaterade mätningar – Sifo

PratlogoUnder kvällen publicerades Sifos tredje augustimätning i Svenska Dagbladet och därmed uppdaterar vi mätningarna. Denna gången hände inte så mycket i den viktade modellen, särskilt blocken emellan där den enda rörelsen var att Oppositionen gick fram med minsta möjliga marginal, 0,1%, till 48,5%.

På partinivå gick Centern och Vänsterpartiet fram med 0,1%, Folkpartiet backade med 0,2% och Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ backade med 0,1%. Som vi kan se var det med andra ord mycket små rörelser. Det partiet som underpresterade mest i denna mätning var Folkpartiet som backade till 6%, vilket är 0,7% internt i Sifo-mätningarna på bara en vecka.

För sannolikheterna fick vi likaså se mindre förändringar där Centerpartiet ökar något med sin notering på 5,5% till 82,1%, Kristdemokraterna ökar till 61,0% och Feministiskt Initiativ backar ytterligare till 4,4%. Det ser mer och mer ut som att FI:s chanser till Riksdagsmandat är marginaliserade och som sagt i det senaste inlägget kräver det en rejäl opinionsvändning för att partiet ska ha en realistisk chans att klara spärren.

 

Avslutningsvis kan vi se att sannolikheterna till Riksdagsmajoritet mer eller mindre inte förändrades av dagens mätning. Oppositionen har nu 61,8% sannolikhet till egen majoritet. Sannolikheten att Sverigedemokraterna får en vågmästarroll (det inversa förhållandet) är därmed 38,2%.

 

0
Shares

Uppdaterad mätning

UppdaPratlogoterar den viktade modellen med två kompletterande mätningar av YouGov och Sentio Research. Ingen av dessa mätningar är dagsfärska då den först nämnda inte delats på YouGovs hemsida förrän ett par dagar sedan trots att den är 2 veckor gammal och vad gäller Sentio Researchs mätningar finns det inga bra ”outlet” att hämta data från. Av dessa anledningar har inga specifika redovisningar av resultaten för mätningarna kommit upp på Poligrafik. Men jag förväntar mig att det ska dyka upp två mätningar till innan månadens slut varefter det ska bli intressant att se rörelserna för juni. Det har ju nu gått en månad sedan EU-valet vilket orsakat en del förändringar i modellen som också tidigare nämnts här på Poligrafik.

De rörelser som vi i dagens sammanställda mätningen kan notera är marginella. I stort kan vi konstatera att Alliansen går fram 0,1% och Oppositionen backar med 0,2%, alltså inga stora rörelser. Vad som däremot är intressant att notera är att Sverigedemokraterna ökar med 0,2% och att ”Övriga” minskar med motsvarande siffra. Detta är särskilt intressant för att båda dessa mätningar gjordes som web-enkäter. Jag tänkte att jag skulle kika närmre på detta fenomen i en särskild artikel, vilken ni kan förvänta er i dagarna, men ska kort ändå förklara bakgrunden.

Det finns framförallt två sätt att genomföra opinionsmätningar, som telefon-intervju eller web-undersökning. Överlag är det vanligare med telefon-intervjuer vilket står för ca två tredjedelar av det totala antalet respondenter. Båda typer av undersökning är avvägda i grupper baserade på de tillfrågades ålder, inkomst, geografiska hemvist m.m., men trots detta kan resultaten variera. I vissa fall varierar detta stort, framförallt i Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och ”Övrigas” fall. Vad detta beror på ska jag som sagt försöka reda ut i en särskild artikel men för att ta ett jämförande exempel mellan Sifos (telefon) och Sentios (web) senaste mätningar för respektive parti samt övriga är resultaten som följer (Sifo/Sentio): SD 9/12,5 , MP 13,0/9,7 och Övriga 5,2/0,5. Alltså markanta skillnader mätningarna emellan! Varför det ser ut som det gör låter jag tills vidare vara osagt, ni får se det som en teaser tills nästa inlägg dyker upp!

0
Shares